Fargetuva

Her finner du oss

Åpningstider

  • 1000 åpne hager
  • Besøkshage
  • Medlemshage

Hage/park på ca. 10 mål med ca. 500 meter gode stier å gå på.
Vi har plantet ca. 200 busker og trær. Langs stiene er det også plantet en god del stauder og urter.
Vi legger vekt på fargeopplevelsen samtidig som vi prøver å spille på lag med naturen, og vi tar vare på områder av ville blomster.
Innslag av kreativitet.
Stedet ligger i skrått og lunt terreng, og har en flott utsikt over Beitstadfjorden.