Eidsfos Hovedgård

Her finner du oss

Åpningstider

  • Besøkshage

Hageanlegget til Eidsfos Hovedgård er en liten perle i Vestfold. Et formelt parterreanlegg med et omkringliggende landskapsområde som tidligere var delvis mer parkmessig opparbeidet.

Eidsfos Hovedgård var det administrative senter for det tidligere Eidsfoss jernverk, etablert i 1697. Verksbygninger, masovn og stangjernshammerhytter var allerede på plass i 1698, da den første jernplaten ble støpt. Hageanlegget, parterrehagen, kan stilistisk dateres fra begynnelsen av 1700-årene, til tiden da den foregående Eid gård fremdeles eksisterte på området. Den nåværende hovedbygningen ble satt opp i en etasje i 1750, og fikk annen etasje på slutten av 1700-tallet. I 1800-årenes begynnelse ble det også anlagt en landskapsmessig parkanlegg rundt Haven, som antakelig strakk seg fra Bergsvannet i øst til Eikeren i vest. Alléer underbygger og lager lange akser rundt hovedbygningen. Den ene alléen fører ned mot elva, Eidsfossen, der det gamle jernverket var plassert.
Hageanlegget har fulgt hovedgårdsanleggets utvikling etter eiernes rang og stand, etter deres lyster og økonomiske ressurser. Slik har hagens karakter endret seg etter tidens moter og ideologier. Etter 2. verdenskrig var det meste av det historiske anlegget forenklet kraftig, og landskapsparken var ikke lenger synlig.

I 1991 ble stiftelsen Eidfos Hovedgård grunnlagt med formål å bevare og utvikle den fredete hovedbygningen, samt hageområdet og driftsbygningene. Parterrehagen, kalt “Haven”, ble rundt 2000 delvis gjenskapt etter gamle kart og andre historiske kilder. Parterrehagen måler nå ca. 70 x 70 meter og er inndelt i 16 kvarterer, hvorav fire er opparbeidet med blomsterbed og bærbusker. Her finnes også noen gamle epletrær, deriblant et tre av sorten “Husmann”.

“De tre Havefruer”, er en utstilling om hagens historiske utvikling som er plassert utendørs i Haven sommerstid. Hageanlegget er åpent året rundt og gratis for besøkende.

Eidsfos Hovedgård på facebook

Spesialitet i hagen

1700-talls parterrehage. Dobbeltallée av eiketrær. Idyllisk plassering mellom innsjøene Bergsvannet og Eikeren.