Aanesrud

Her finner du oss

Åpningstider

  • Besøkshage
  • Medlemshage

Sentralt på Jessheim ligger en frodig hage skjult bak støyskjermer. Stabbur og røde uthus mot nord lager et lunt tun. Stor samlerglede med interesse for skyggeplanter, bregner, trillium, cypripedium, dactylorhiza m.m. Nyanlagt dam (sommer -15) med lang bekk nedover ‘fjellet’.

Spesialitet i hagen

Stor samlerglede med interesse for skyggeplanter, bregner, trillium, cypripedium, dactylorhiza m.m. Nyanlagt dam (sommer -15) med lang bekk nedover 'fjellet'. Gleder meg til å få det frodig og grønt langs bekkeløp og damkanter. Store trær på tomten filtrerer lyset ned på skyggefulle torvpartier. Stor glede av grønne nyanser og fuktige miljøer -samler gjerne bregner, mose, shortia, ramonda og haberlea. Har også plantet endel magnolia og andre spennende små trær. Sone 4.Har hatt en stor glede av å være medlem av STA i mange år.