Beskjære epletrær

Beskjære epletrær

Beskjæring av hagens busker og trær er en oppgave mange hageeiere kvier seg for å gå løs på. Her kan du lære mer om hvordan og hvorfor du likevel skal gjøre det.


SE FILMEN

Tekst Bjørnhild Fjeld
Foto Tore Fjeld

– Det eneste du ikke klarer å gjøre med beskjæring, er å ta livet av treet, beroliger Marianne E. Utengen, som er gartner og redaksjonsmedarbeider i Norsk Hagetidend.

Med andre ord kan de fleste ”beskjæringstabber” rettes opp, og det er håp for selv de mest feilbeskårne trær.

– Det er ikke livsnødvendig for et tre å bli beskåret. Men i mange tilfeller er det gunstig å gjøre det. Beskjæring bør derfor være en del av det planmessige og regelmessige stellet av plantene i hagen din, sier hun.

Vi var med Marianne og mannen Snorre Utengen, som også er gartner, i Manglerud skolehage for å lære hvordan epletrær og andre frukttrær skal beskjæres. Utgangspunktet var noen trær som ikke hadde blitt beskåret på en del år, og som derfor hadde utviklet seg slik at de verken var særlig pene eller ville gi så mye frukt.

OBS: Tipsene i denne reportasjen handler om frittstående frukttrær, ikke espaliertrær inntil vegg eller andre mer spesielle varianter.

 

Grunnbeskjæring

– Beskjæring er noe vi gjør først og fremst gjør for å mer frukt på treet, men også for at det skal få en fin form. Det er flere hensyn å ta, for eksempel skal det gå an å komme til rundt treet med plenklipper, og det skal gå an å få tak i frukten, forklarer Marianne.

Beskjæring bør som hovedregel utføres slik at plantens karaktertrekk bevares. De fleste foretrekker at frukttrær har en fin paraplyform, da er det greit å komme til for å plukke frukten, samtidig som det kommer mye lys inn til treet.

Har du et tre som ikke er blitt beskåret på noen år, er det ofte nødvendig med en grundig beskjæringsjobb der du bruker både saks og sag. Det kan være nødvendig å ta store greiner med motorsag.

– Jeg vil begynne med å ta de laveste greinene, de er ofte i veien for plenklipping. Så fjerner jeg syke og skadde greiner. Dernest vil jeg ta alle greiner som går innover i treet, eller som peker rett til værs. Det er også viktig at det ikke er for mange greiner som konkurrerer med hverandre, er det flere greiner som krysser hverandre, tar jeg vekk den svakeste. Er det flere topper lar jeg bare én stå igjen, sier gartneren.

I tillegg fjernes naturligvis skadde og syke greiner, det er kanskje det aller viktigste.

 

Vedlikeholdsbeskjæring

Generelt er det best for treet at du beskjærer det det ofte og moderat, fremfor sjelden og brutalt. All beskjæring vil nemlig svekke treet på kort sikt, og treet vil reagere med å bruke masse krefter på tilvekst.

– Er det lenge siden treet sist ble beskåret, og du ikke vet helt hvordan du skal gjøre det, kan det lønne seg å kontakte en gartner for å få utført en såkalt grunnbeskjæring. Når det er gjort, er det nok å foreta vedlikeholdsbeskjæring hver vår, sier Marianne.

Vedlikeholdsbeskjæring vil i første rekke si at du fjerner alle kvister som vokser rett opp (pisker), og ellers greiner som vokser inn i treet eller har en rar vinkel.

 

Ny tilvekst

Det første året etter en kraftig beskjæring kan du oppleve at treet får veldig mye tilvekst. Når du skjærer vekk mye av et tre, vil det nemlig gå i alarmberedskap – ”hva skjer nå, er jeg i ferd med å bli drept?”. Resultatet blir en voldsom vekst av nyskudd og såkalte pisker.

– For å spare deg for jobb på våren, kan du gå over treet litt utpå sommeren og rive av nyskuddene, såkalt juni-pinsering, tipser gartneren.

 

Når treet er nytt

Kjøper du et nytt frukttre, må det i mange tilfeller beskjæres rett etter planting. Gjør du en god jobb fra starten av, vil beskjæringsjobben være mye lettere i de påfølgende årene. Det hender at trær kan være riktig beskåret når du kjøper dem, men det er langt fra alltid tilfellet.

Start med å fjerne ”konkurranseskuddet” i toppen dersom det er flere topper. Fjern også eventuelle greiner som peker innover mot hovedstammen.

Ved å tynne ut treet helt fra start, vil du legge til rette for å få et tre med få, kraftige greiner som gir mye og god frukt. Hvis du ikke beskjærer vil du kunne få et tettvokst tre med tynne, svake greiner og dårligere frukt.