Minneord

Det er med tristhet og maktesløshet vi nå prøver å skjønne at vår leder, Solveig Bechmann har gått bort i en alder av 68 år. Den 8.mai i år hadde vi en koselig sammenkomst hvor Solveig fikk Hageselskapets hederstegn med diplom. Tenk at det i løpet av e knapp måned skulle være slutt... I styrets anbefaling til hederstegnet, skreiv vi blant annet: "Hun er en raus og kreativ ildsjel og en godt forberedt leder for laget. Hennes inkluderende væremåte har mange ny tilflyttede Sigdølinger dratt nytte av. Mange opplever hagelagets arrangementer som de første sosiale arenaer etter flytting til bygda. Og dette er takket være Solveig." Hun hadde en enorm rettferdighetssans, og vernet om mange svake i samfunnet. Vi i styret følte oss trygge under hennes vinger. ♡Hvil i fred, kjære Solveig♡ Styret i Sigdal og Eggedal hagelag.