Nedre Eiker hagelag

Kontakter

Funksjon Navn Epost Telefon
Leder Kirsti Kristiansen kirstijokr@gmail.com 95775116
Styremedlem Unni Kopperud 93666153
Styremedlem Berit Engebak 32879957
Styremedlem Anne-Marie Nedberg anne.marie.nedberg@drbv.no 32757962
Styremedlem Marit Hove Evensen 32878062