Kontakt oss

Hageselskapet Buskerud er en av nitten regionavdelinger i Det norske hageselskap og fungerer som bindeledd mellom hagelagene og Hageselskapet sentralt.

hs-logo-buskerudRegionavdelingen har 15 aktive hagelag som tilbyr en rekke aktiviteter. Hageselskapet Buskerud utgir programårboka ”Hva skjer i Buskerud” der hagelagene presenterer sine planlagte aktiviteter for året. Noen av hagelagene forteller også om sine aktiviteter via Facebook.

Leder

Anne Bjørg Rian
abrian@online.no
Tlf 93 88 96 08

Nestleder

Anne-Marie Hatlenes
ahatlene@online.no
Tlf 98 00 13 51

Sekretær

Kristin Morseth
kristin.morseth@hotmail.com
Tlf 91 15 87 39

Styremedlemmer

Erik Skaug
erik.skaug@esscon.no
Tlf 901 35 557

Kasserer

Trine Slotfeldt
trine.tordis@bollerudgaard.no
Tlf 95 11 58 72

Varamedlem

Gro Sønsteby
gro.sonsteby@hotmail.com
Tlf 90 79 95 39