Hagelagene i Buskerud – Hva skjer 2019

Det forgår mye i hagelagene rundt i fylket. Du er velkommen til å delta på møter og arrangement i andre hagelag og finner sikkert et tema som interesserer.

Arrangement i 2019 i regi av hagelagene i Buskerud

Se hvert enkelt lags program

15. jan. kl. 19.00 Lokal Bokashi. Modum hagelag.

23. jan kl. 19.30 Tomater i mange farger og fasonger. Konnerud hagelag.

28. jan. kl. 19.00 Sommerfugler i hagen. v/ Devegg Ruud. Drammen hagelag.

5. feb. kl. 19.00 Foredrag om georginer. v/Anne Starholm. Røyken hagelag.

5. feb. kl. 19.00 «Staudedyrkenes favoritter». Foredrag. Øvre Eiker hagelag.

14. feb. kl. 19.00 Tema er tomater. Kongsberg hagelag.

18. feb. kl. 19.00 Hageplanlegging v/Merete Paulsen. Konnerud hagelag.

20. feb. kl. 19.00 Beskjæring av trær og busker. v/Gustav Redalen. Modum hagelag.

25. feb. kl. 19.00 Giftige planter. v/Jorunn Austad. Drammen hagelag.

26. feb. kl. 19.00 Bilder fra Praha. v/Unni Stenseng. Nedre Eiker hagelag.

Feb./mars kl. 14.00 Såmøte. Krødsherad hagelag.

Mars Sådag på Gvammen gård. Numedal hagelag.

4. mars kl. 19.00 Pelargonium. v/Anne Sørensen. Konnerud hagelag.

5. mars kl. 19.00 Hvordan lage blomstereng? Øvre Eiker hagelag.

7. mars kl. 18.00 Foredrag v/Tellef Lund. Hvittingfoss hagelag.

12. mars kl. 19.00 Bokashi kjøkkenkompostering. v/Yngvil Thomassen. Lier hagelag.

13. mars kl. 19.00 Økologisk chilidyrking. Kongsberg hagelag.

19. mars kl. 19.00 Lys i hagen. Hole og Ringerike hagelag.

19. mars kl. 19.00 Hagedesign. v/Espen Skarphagen. Modum hagelag.

25. mars kl. 19.00 Såmøte. Fellesmøte Drammen/Konnerud.

26. mars kl. 19.00 Vår- og sommerhage i potter. v/Arild Sandgren. Nedre Eiker hagelag.

27. mars kl. 19.15 Liljer. Fellesmøte Asker, Røyken og Hurum hagelag.

April kl. 18.30 Foredrag/plantesalg. Krødsherad hagelag.

2. april kl. 18.00 Foredrag v/Tor Smaaland. Hole og Ringerike hagelag.

2. april kl. 19.00 «La humla suse» v/Anna Arneberg. Øvre Eiker hagelag.

6. april Felles tur til hagemessen på Lillestrøm. Påmelding. Drammen hagelag.

23. april kl. 19.00 Vårarbeide i hagen på Gommerud gård. Lier hagelag.

23. april kl. 19.00 Pelragonium v/Anne Sørensen. Nedre Eiker hagelag.

25. april kl. 18.00 Plantesalg hos Ravnsborg gartneri. Hurum hagelag.

25. april kl. 19.00 Druer som trives i Kongsberg. Kongsberg hagelag.

27. april kl. 11.00-14.00 Vårmøte. Sigdal og Eggedal hagelag.

29. april kl. 18.00 Kompost- og gjødslingskveld. Fellesmøte med Konnerud/Drammen

Mai Plantedag på bygdetunet i Rollag. Numedal hagelag.

6. mai kl. 19.00 Vår i kjøkken hagen. Hos Torstein Mo. Konnerud hagelag.

7. mai kl. 18.00 Plantbytteloppemarked og staudesalg. Hurum hagelag.

7. mai Gartneribesøk. Røyken hagelag.

7. mai kl. 14.00 Dugnad ved Sigdal museum. Sigdal og Eggedal hagelag.

11. mai kl. 10.00 Planteloppemarked. Lier hagelag.

14. mai kl. 14.00-17.00 Dugnad i sansehagen. Modum hagelag.

19. mai kl. 13.00-15.00 Hagetreff på Fosserud. Konnerud hagelag.

19. mai kl. 12.00-18.00 Handledag hos Plantebørsen i Lier. Husk medlemskort.

21. mai Høsthagedag. Kongsberg hagelag.

21. mai kl. 19.00 Tur til Staudegården i Vestfold. Lier hagelag.

21. mai Gartneribesøk. Øvre Eiker hagelag.

22. og 24. mai kl. 18.00 Kurs i betongstøping. Modum hagelag.

23. mai kl. 18.00 Planteauksjon. Hvittingfoss hagelag.

25. mai Ny hagedag i Kongsberg. Kongsberg hagelag.

25. mai kl. 10.00-14.00 Plantemarked i Fengselshagen. Hole og Ringerike hagelag.

26. mai kl. 11.00-15.00 Havedag ved Drammens museum. Flere hagelag stiller.

27. mai kl. 18.00 Handledag og temakveld hos Hageland Skoger. Konnerud hagelag.

28. mai kl. 18.00 Tur til Foss Hagesenter i Røyken. Nedre Eiker hagelag.

Juni kl. 08.00 Utflukt. Krødsherad hagelag.

Juni Hagevandring. Numedal hagelag.

1. juni kl. 12.00-15.00 Planteloppemarked. Sigdal og Eggedal hagelag.

2. juni kl. 11.00-15.00 Gulskogen gård dagen. Planteloppemarked. Konnerud hagelag.

4. juni kl. 18.00 Sommerfest for medlemmer. Lier hagelag.

4. juni kl. 18.00 Hagevandring og plantebyttemøte. Røyken hagelag.

8. juni kl. 09.00 Vårmarked/planteloppemarked. Krødsherad hagelag.

11. juni kl. 18.00 Planteloppemarked. Øvre Eiker hagelag.

13. juni kl. 13.00-19.00 Grønt loppemarked. Modum hagelag.

15. juni Utflukt til Sætre i Hurum. Sigdal og Eggedal hagelag.

15.-16. juni Hagefestival på Holmen. Hurum hagelag.

18. juni kl. 18.00 Hagevandring i Hokksund. Øvre Eiker hagelag.

22. juni kl. 08.00 Utflukt. Hole og Ringerike hagelag.

30. juni Utflukt til Akershus. Nedre eiker hagelag.

1. juli kl. 18.00 Hagevandring. Drammen hagelag.

3. juli kl. 18.00 Hagevandring hos Solveig Kvisle. Sigdal og Eggedal hagelag.

6. juli Toftedagen. Salg av stauder. Hurum hagelag.

Juli/aug. kl. 15.00 Hagevandring. Krødsherad hagelag.

6. aug. kl. 19.00 Hagevandring. Lier hagelag.

13. aug. kl. 18.00 Georginer. Tur til Gudbrand Molandsveen. Nedre Eiker hagelag.

16.-18. aug. Medlemstur til Botanisk hage i Gøteborg. Lier hagelag.

17. aug. Sætredagen. Salg av stauder. Hurum hagelag.

18. aug. Busstur til Hedmark. Øvre Eiker hagelag.

20. aug. kl. 18.30 En annerledes hagevandring. Modum hagelag.

Høsten Sopptur. Numedal hagelag.

Sept. kl. 10.00 Høstmarked. Krødsherad hagelag.

3. sept. kl. 19.00 Besøk til Lier Planteland. Lier hagelag.

3. sept. kl. 18.30 Fuchsia i hagen til Anne Starholm. Røyken hagelag.

3. sept. kl. 19.00 Høsttakkefest v/Gunda Djupvik. Øvre Eiker hagelag.

4. sept. kl. 18.00 Vann i hagen. Modum hagelag.

5. sept. kl. 18.00 Saft og sylting v/Gunda Djupvik. Hurum hagelag.

10. sept. kl. 14.00-17.00 Dugnad i sansehagen. Sigdal og Eggedal hagelag.

11. sept. Avreise kl. 16.45 Sopptur. Modum hagelag.

15. sept. kl. 11.00-17.00 Lier hagelag har stand på Eplefestivalen i Lier.

15. sept. Utflukt til Lier. Sigdal og Eggedal hagelag.

17. sept. kl. 19.00 Saft og sylting. Hole og Ringerike hagelag.

22. sept. kl. 12.30 Høst i hagen for store og små. Konnerud og Drammen hagelag.

24. sept. kl. 19.00 Georginer v/Anne Starholm. Nedre Eiker hagelag.

27. aug. kl. 17.15 Fuchsiaomvisning i Røyken. Hol3 og Ringerike hagelag.

30. sept. Høstsåing av stauder. v/Tommy Tønsberg. Drammen hagelag.

7. okt. kl. 19.00 Park og hageprosjekter. Hurum hagelag.

8. okt. kl. 19.00 Foredrag. Lier hagelag.

8. okt. kl. 19.00 Årsmøte. Røyken hagelag.

8. okt. kl. 19.00 Årsmøte. Øvre Eiker hagelag.

22. okt. kl. 19.00 Årsmøte. Modum hagelag.

22. okt. kl. 18.30 Årsmøte. Sigdal og Eggedal hagelag.

28. okt. kl. 19.00 Årsmøte og valg. Fermentering av grønnsaker. Drammen hagelag.

29. okt. kl. 19.00 Årsmøte. Hole og Ringerike hagelag.

29. okt. kl. 19.00 Årsmøte. Nedre Eiker hagelag.

Nov. kl. 18.30 Årsmøte. Krødsherad hagelag.

5. nov. kl. 19.00 Årsmøte. Lier hagelag.

6. nov. kl. 19.00 Årsmøte. Kongsberg hagelag.

7. nov. kl. 18.00 Årsmøte. Hvittingfoss hagelag.

7. nov. kl. 19.00 Årsmøte. Konnerud hagelag.

14. nov. kl. 18.00 Årsmøte. Hurum hagelag.

25. nov. kl. 19.00 Festbord på dugnad, m/program. Drammen hagelag.

26. nov. kl. 19.00 Julemøte. Hole og Ringerike hagelag.

26. nov. kl. 19.00 Julemøte. Nedre Eiker hagelag.

26. nov. kl. 19.00 Julemøte. Røyken hagelag.

26. nov. kl. 19.00 Julemøte. Øvre Eiker hagelag.

27. nov. kl. 18.30 Julemøte. Modum hagelag.

6. des. kl. 19.00 Julemøte. Lier hagelag.

10. des. kl. 18.00 Julemøte. Sigdal og Eggedal hagelag.