Brunsnegl bekjempes med Konnerudmetoden

Åte med nytte-nematoder virker godt - Felles aksjon anbefales

Det er mye færre brunsnegler på Konnerud etter to år med stor-dugnad og naturlige sneglefiender. Konnerudmetoden, (aksjonen ”Lynkrig mot brunsneglene på Konnerud”)  i 2015 og en oppfølgingsaksjon i 2016 er med svært stor sannsynlighet årsak til kraftig tilbakegang av brunsnegler. Evaluering og spørreundersøkelse viste at 8 av 14 roder (områder) i bydel Konnerud i Drammen hadde sterk tilbakegang i brunsneglemengden i 2015.  Oppsummering  høsten 2016 viste at  6 av 10 som mente noe om sneglemengden, syntes det var mye færre brunsnegler enn før aksjonsårene.   

 Konnerud hagelag anbefaler andre å gå sammen om snegleaksjoner.  Forebygging er viktig, men av direkte tiltak mot brunsnegler er trolig Nemaslug i åte med Konnerudmetoden eller tilsvarende, den mest effektive.  Det skyldes for det første at brunsneglene får de dødelige nematodene direkte i magen når de eter åten, for det andre at sneglene gjør resten av jobben selv.  Det skjer når de eter sine sjuke og døde artsfrender og sprer smitten videre.  For det tredje dekker Konnerudmetoden et større område jevnt med åte, slik at snegler overalt i finner tiltrekkende åte på samme tid.   Rapporter og oppskrift  er bl.a. tilgjengelig på Konnerud hagelag sin facebookside.  Her er et “oppskriftsark”

Konnerud hagelag:  Konnerudmetoden mot brunsnegl: Oppskrift på Nemaslug-blanding til utlegging av åte

  • En stor pakke (30 millioner nematoder) Nemaslug pr. drøyt 300 liter ferdig åteblanding.
  • Bland ”pulveret” i litt vann og rør det ut til en suppe. Tilsett suppa i åtevæske.
  • Åtevæske er snegletiltrekkende væske. Vi benyttet brukt gjærvæske fra ølbrygging
  • Den faste delen av åtenbesto av Mask er kokt maltkorn fra bryggeri)
  • To deler åtevæske mikset med 8 deler fuktig mask gav en passe fast blanding.
  • Temperatur ferdig åteblanding mellom 15 og maks 25 grader C.
  • Vi la ut om lag 10 små klumper pr. dekar, dvs. en knapp liter ferdig åteblanding pr. mål (en ganske stor hage).
  • Langs grøfter og veier la vi en klump pr. 25 – 30 meter.
  • Legg skyggefullt, unngå sol og uttørking av åteballene
  • Alternative åtematerialer er f.eks.: øl, gammel gjæret væske, havregryn, grovt mjøl, hundefôr, gammelt brød, eller tilsvarende, som trekker væske

 

Konnerudaksjonen 2015 samlet 1500 mennesker til dugnad over hele bydel Konnerud i Drammen.  Vi lagde 10 000 liter ferdig blanding med betongbil, som dugnadsfolket spredde langs veikanter, i grøfter og skogkanter, på friarealer og hager.   Metoden er best i større skala, men kan også brukes når f.eks nabolag går sammen.  Les beskrivelse og rapporten om aksjonen i 2015 og sluttrapporten fra 2016.  De ligger bl.a som vedlegg på Facebooksida til Konnerud hagelag.

Ved bruk av informasjonen referer til Konnerud hagelag og dugnad mot brunsneglene på Konnerud

Lykke til med eventuelle aksjoner!

Brede Holst

dugnadsleder 2015 – 2016