Aktiviteter i Buskerud 2019

Aktiviteter i Buskerud 2019

I år har vi fått laget årboka digitalt.

Følg linken under. Innholdsfortegnelsen er på side 8 og her kan du klikke direkte på det lokallaget du vil se nærmere på. I midten står alle aktivitetene månedsvis.

Alle aktivitetene er åpne for alle både medlemmer og ikkemedlemmer.

Velkommen.

https://zum.no/mag/hageselskapet/ 

Hilsen

Anne Bjørg Rian

Leder i Buskerud hageselskap