Olaf Billes legat

Hageselskapet forvalter og tildeler midler fra Olaf Billes legat for blomsterhagens utvikling.

Legatets formål er å øke interessen for hageblomster, fremme forståelse for blomsterhagens muligheter og bedre dens vilkår, støtte studier eller forskning på hagebruksområdet og fremme norsk fruktdyrking.

Utlysning av midler 2020
I henhold til legatets statutter kan det deles ut inntil 100 000 kroner i 2020. Både enkeltpersoner, organisasjoner, foreninger og foretak kan søke.

Eget søknadsskjema må benyttes: Søknadsskjema Olaf Billes legat 2020

Søknad med eventuelle vedlegg, merket Olaf Billes legat, sendes til: post@hageselskapet.no
Eller: Det norske hageselskap, Postboks 53 Manglerud, 0612 Oslo
Søknadsfrist: 31.08.2020

Eventuelle tildelinger blir offentliggjort og meddelt alle søkere i slutten av oktober 2020.

Legatmottakere 2019
Tre prosjekter ble tildelt midler fra Olaf Billes legat i 2019. Les mer om legatmottakerne her: Fikk penger fra Olaf Billes legat 2019

Legatets hovedkriterier:
• Prosjektets formidlingseffekt og tilgjengelighet
• Privatpersoner i ideelle prosjekter rettet mot allmennheten prioriteres
• Bare unntaksvis bør offentlige institusjoner tildeles midler

Søknader vurderes etter disse kriteriene:
• Synlighet
• Tilgjengelighet
• Utprøvingseffekt
• Demonstrasjonseffekt
• Aktiv formidling og publisering

Last ned:
Søknadsskjema Olaf Billes legat 2020
Olaf Billes legat – tildelingskriterier
Statutter Olaf Billes legat
Olaf Billes Legat, tildelinger 1990-2019