Olaf Billes legat

Hageselskapet forvalter og tildeler midler fra Olaf Billes legat for blomsterhagens utvikling.

Legatets formål er å øke interessen for hageblomster, fremme forståelse for blomsterhagens muligheter og bedre dens vilkår, støtte studier eller forskning på hagebruksområdet og fremme norsk fruktdyrking.

Eventuelle midler til utdeling i 2020 annonseres i Norsk Hagetidend og på våre hjemmesider i løpet av mai 2020.

Tildeling av midler 2019
Tre prosjekter er blitt tildelt midler fra Olaf Billes legat i 2019. Til sammen kom det inn 48 søknader med en samlet søknadssum på 1,6 millioner kroner. Det ble utlyst 100 000 kroner til prosjekter som oppfyller legatets formål. Landsstyret i Hageselskapet står for utdelingen av legatmidlene.

Legatmottakere:
Sogn Hagekoloni, Oslo. Prosjekt: Spiselige regnbedsblomster og busker. Kr. 50 000
Haavardgarden, Stranda. Prosjekt: Permakultur-besøkshage med bier. Kr. 30 000
Ranjeeta Styve Aarvik, Fusa. Prosjekt: Bygdehage kombinert med skolehage. Kr. 20 000

Les mer om legatmottakerne her: Fikk penger fra Olaf Billes legat 2019

Legatets hovedkriterier:
• Prosjektets formidlingseffekt og tilgjengelighet
• Privatpersoner i ideelle prosjekter rettet mot allmennheten prioriteres
• Bare unntaksvis bør offentlige institusjoner tildeles midler

Søknader vurderes etter disse kriteriene:
• Synlighet
• Tilgjengelighet
• Utprøvingseffekt
• Demonstrasjonseffekt
• Aktiv formidling og publisering

Last ned:
Olaf Billes legat – tildelingskriterier
Statutter Olaf Billes legat
Olaf Billes Legat, tildelinger 1990-2019