Olaf Billes legat

Hageselskapet forvalter og tildeler midler fra Olaf Billes legat for blomsterhagens utvikling.

Legatets formål er å øke interessen for hageblomster, fremme forståelse for blomsterhagens muligheter og bedre dens vilkår, støtte studier eller forskning på hagebruksområdet og fremme norsk fruktdyrking.

Tildeling av midler 2020
I henhold til legatets statutter kan det deles ut inntil 100 000 kroner i 2020. Både enkeltpersoner, organisasjoner, foreninger og foretak kan søke.

Søknadsfristen for 2020 er nå gått ut (31.08.2020).

Tildelinger blir offentliggjort og meddelt mottakerne og søkere innen utgangen av november 2020.

Legatmottakere 2019
Tre prosjekter ble tildelt midler fra Olaf Billes legat i 2019. Les mer om legatmottakerne her: Fikk penger fra Olaf Billes legat 2019

Legatets hovedkriterier:
• Prosjektets formidlingseffekt og tilgjengelighet
• Privatpersoner i ideelle prosjekter rettet mot allmennheten prioriteres
• Bare unntaksvis bør offentlige institusjoner tildeles midler

Søknader vurderes etter disse kriteriene:
• Synlighet
• Tilgjengelighet
• Utprøvingseffekt
• Demonstrasjonseffekt
• Aktiv formidling og publisering

Last ned:
Søknadsskjema Olaf Billes legat 2020
Olaf Billes legat – tildelingskriterier
Statutter Olaf Billes legat
Olaf Billes Legat, tildelinger 1990-2019