Beskjæring av bærbusker og prydbusker

Beskjæring av bærbusker og prydbusker

Det beste for bærbusker og de fleste prydbusker er at de vedlikeholdsbeskjæres med jevne mellomrom. Men hvis du overtar en gammel hage, kan det være nødvendig å starte med å gjøre en grundig foryngelsesbeskjæring.


SE FILMEN

Bærbusker og prydbusker skal i prinsippet beskjæres på samme måte, selv om buskene har ulike formål. For alle slags busker er det best at du gjør det som kalles vedlikeholdsbeskjæring med jevne mellomrom.

– Om ikke hvert år, så i hvert fall hvert tredje år, sier gartner Marianne E. Utengen.

Vedlikeholdsbeskjæring av en bærbusk vil si at du fjerner syke og skadde greiner, samt et par av de eldste, tykkeste greinene. Korte greiner som vokser innover i busken, kan også fjernes, de vil aldri gi bær. Hvis du vil ha så mye bær som mulig, er det viktig å holde busken ung.

– På en solbærbusk bør ikke greinene være eldre enn fire år, mens greinene på ripsbusken kan beholdes i opptil seks år, opplyser gartneren.

Noen ganger kan det imidlertid være nødvendig å gå mer drastisk til verks, fordi busken ikke er blitt beskåret på mange år. Da kan du gjøre en såkalt foryngelsesbeskjæring.

– Har du en gammel solbærbusk, ville jeg gjort foryngelsesbeskjæringen i løpet av tre år. Du tar en tredjedel av de gamle greinene hvert år, til du til slutt har fått en ”helt ny” busk. Det er på de yngste greinene du får mest bær, sier Marianne, som også ville brukt samme metode på en prydhekk.

 

Klipp ved bakken

Alle de gamle greinene skal klippes av ved basis, altså helt nede ved bakken.

– Fordelen med å beskjære på denne måten er at du får en fornyet busk som får mye lys og luft inn til bærene, slik at bærene blir store og modner godt. I tillegg vil busken bli mindre utsatt for sykdom, siden det blir mindre fukt inne i busken.

Marianne sier at det i nesten alle tilfeller er bedre å få skikk på en gammel bærbusk enn å kjøpe en ny. Dette gjelder selv om busken ikke har vært beskåret på mange år.

– Er busken veldig gjenvokst og gammel, kan du eventuelt kappe den helt ned. Den har uansett en mye kraftigere rot enn en nyplantet busk. Går du så drastisk til verks, vil det nok ta et par år før du får bær igjen, men det vil komme, sier Marianne.

 

Ikke motorsag

Noen syns håndklipping tar for lang tid og skjærer like godt busken helt ned med motorsag, men det anbefaler ikke Marianne.

– Skjærer du busken helt ned, mister du et par år med blomstring/bæring. Motorsag gir dessuten flisete kutt som ikke er bra for busken, så skal du først klippe helt ned, bruk heller en god tohånds greinsaks, sier hun.

Samtidig som du beskjærer busken, bør du også grave vekk og fjerne ugress og gress som vokser rett under busken. Dette stjeler nemlig veldig mye av næringen som busken trenger for å gi så god avling som mulig. Gjødsler du for eksempel oppå jorda, vil det meste av gjødselen gå til ugresset, siden dette har grunnere røtter enn busken.

 

Rips eller solbær?

Rips- og solbærbusker ser like ut og det kan være vanskelig å se forskjell når det ikke er bær på busken. Her er et triks: Gni fingrene mot bladene, knoppene eller greinene, og lukt. Lukter det solbær? Da er det solbær. Lukter det ingenting, er det rips.

 

Hva skal beskjæres når

 • Alle frukttrær som er vanlige i Norge skal beskjæres på ettervinter/tidlig vår. Temperaturen skal være over 0 grader, slik at det ikke er fare for frostsprengning i trevevet. Dette gjelder eple- og pæretrær, men også steinfrukt som plomme og kirsebær. Tidligere ble det anbefalt at steinfrukter skulle beskjæres om høsten, men dette har man nå gått bort fra på grunn av risikoen for sykdom ved høstbeskjæring.
 • Bærbusker og de fleste andre busker skal også beskjæres om våren. Unntaket er vårblomstrende busker som syrin, brudespirea og gullbusk (Forsythia), disse beskjæres rett etter blomstring.
 • Blødere som lønn og bjørk beskjæres om høsten.
 • Vintergrønne busker og trær må ikke beskjæres mens det er tele i bakken, men kan ellers beskjæres helt fram til september.
 • Roser skal beskjæres når de er i vekst, altså når knoppene viser seg.

 

Fordeler med beskjæring

 • Treet vil få et lengre og bedre liv.
 • Du får mer frukt med bedre kvalitet.
 • Det blir lettere å klippe plenen.
 • Et luftig tre vil være mer motstandsdyktig mot sykdom og råte.
 • Treet blir mindre utsatt for snøbrekk om vinteren.

 

Vår- eller sommerbeskjæring?

Gartner Morten Bragdø fra Kristiansand gikk for en tid tilbake ut og anbefalte frukttreeiere å beskjære trærne om sommeren i stedet for tidlig på våren. Han viste til egen erfaring, samt forskning fra Danmark som tilsier at treet kommer seg raskere igjen dersom beskjæringen skjer i vekstsesongen.

Marianne E. Utengen i Hageselskapet ønsker ikke å si at Bragdø tar feil, men sier hun støtter seg på norsk forskning som fortsatt står fast på at vårbeskjæring er det beste. Hun mener også at det kan være klimatiske forhold i Norge som ikke helt kan sammenlignes med Danmark.

– Ut fra det vi vet, er vårbeskjæring det som er å anbefale i de fleste deler av Norge. Men at det går an å beskjære om sommeren i de sørligste delene av landet, slik danskene gjør, er mulig. Likevel ser jeg ingen grunn til å fraråde vårbeskjæring på generelt grunnlag, sier hun.

 

Bruk god redskap

Når du skal gå løs på beskjæringsjobben, trenger du en skarp og fin sag. Helst en som skjærer i draretningen, da er det enklest å unngå skader på treet, og den er lett å jobbe med. I tillegg trenger du en større greinsaks, pluss en god og skarp hagesaks (rosesaks). Det er viktig at saksen du bruker er skarp, slik at du får rene, glatte kutt. Da gror sårene lettere igjen etterpå.

 

Vanlige beskjæringstabber

 • Vente for lenge med å beskjære første gang.
 • Beskjære mens sevja stiger.
 • Sage toppen av treet fordi man synes det er for høyt.
 • Beskjære vekk blomsteranleggene på blomstrende busker.
 • Beskjære ved å halvere busken i høyden stedet for å tynne den ut.