Beskjære epletre

Beskjære epletre

Mange kvier seg for å beskjære trær og busker, men du klarer neppe å ta livet av et tre med beskjæring, beroliger Hageselskapets gartner Marianne.

23.2.2016 Beskjæring saksDet er mange fordeler med beskjæring. Treet vil få et lengre og bedre liv. Frukttrær gir mer frukt med bedre kvalitet. Det forenkler plenklippen. Et luftig tre vil være mer motstandsdyktig mot sykdom og råte og mindre utsatt for snøbrekk om vinteren.

Hva skal beskjæres når:

  • Alle frukttrær som er vanlige i Norge skal beskjæres på ettervinter/tidlig vår. Temperaturen skal være over 0 grader, slik at det ikke er fare for frostsprengning i trevevet. Dette gjelder eple- og pæretrær, men også steinfrukt som plomme og kirsebær. Tidligere ble det anbefalt at steinfrukter skulle beskjæres om høsten, men dette har man nå gått bort fra på grunn av risikoen for sykdom ved høstbeskjæring.
  • Bærbusker og de fleste andre busker skal også beskjæres om våren. Unntaket er vårblomstrende busker som syrin, brudespirea og gullbusk (Forsythia), disse beskjæres rett etter blomstring.
  • Blødere som lønn og bjørk beskjæres om høsten
  • Vintergrønne busker og trær må ikke beskjæres mens det er tele i bakken, men kan ellers beskjæres helt fram til september.
  • Roser skal beskjæres når de er i vekst, altså når knoppene viser seg.

23.2.2016 Beskjære med sag Foto:Hageselskapet

Bruk god redskap:

Når du skal gå løs på beskjæringsjobben, trenger du en skarp og fin sag. Helst en som skjærer i draretningen, da er det enklest å unngå skader på treet, og den er lett å jobbe med. I tillegg trenger du en større greinsaks, pluss en god og skarp hagesaks (rosesaks). Det er viktig at saksen du bruker er skarp, slik at du får rene, glatte kutt. Da gror sårene lettere igjen etterpå.

Vanlige beskjæringstabber:

  • Vente for lenge med å beskjære første gang.
  • Beskjære mens sevja stiger.
  • Sage toppen av treet fordi man synes det er for høyt.
  • Beskjære vekk blomsteranleggene på blomstrende busker.
  • Beskjære ved å halvere busken i høyden stedet for å tynne den ut.