Forfatterarkiv: Tron Hirsti

Opplæring i styrearbeid

Opplæring i styrearbeid

Har dere nye styremedlemmer i hagelaget eller regionstyret? Her er vår opplæringspakke som kan brukes som selvstudium eller gruppearbeid i styret.

Lovlig gjennomføring av årsmøter

Vi oppfordrer hagelag og regioner til å finne pragmatiske løsninger i forbindelse med koranavirussituasjonen. Digital gjennomføring kan være en mulighet.

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi

Det er utarbeidet en kommunikasjonsstrategi for Hageselskapet. Det meste av innholdet er relevant for alle, både tillitsvalgte og ansatte.

Seminar nye tillitsvalgte 2020

Seminar nye tillitsvalgte 2020

Administrasjonen ønsker velkommen til årets seminar for nyvalgte regionledere og -sekretærer lørdag 28. mars i Oslo.

Hagemessen

Halv pris på inngangsbilletten til den årlige Hagemessen på Lillestrøm.

Lilleskagen

Rabatten gjelder supersolide hageredskaper smidd i kvalitetsstål fra DeWit som holder seg skarpt, og på interiør- og bruksgjenstander med hagemotiver.

Hageselskapets designhåndbok

Hageselskapets designhåndbok

Den visuelle profilen er Hageselskapets ansikt utad. Denne håndboken viser hvordan logo og andre designelementer skal brukes i den visuelle kommunikasjonen.