Forfatterarkiv: Tove Berg

Minneord Odvar Nordli

Minneord Odvar Nordli

Odvar Nordli døde 9. januar. Det norske hageselskap har med ham mistet en viktig medspiller med et brennende engasjement for hagesaken.

Minneord Inger Marie Olsen

Minneord Inger Marie Olsen

Nylig fikk vi den triste meldingen om at Inger Marie Olsen gikk bort den 4. januar, 64 år gammel.

Avvikling av grunnstøtten

Avvikling av grunnstøtten

Landbruks- og matdepartementet foreslår total avvikling av grunnstøtten i statsbudsjettet for 2018. For Hageselskapet betyr det et kutt på 1,1 millioner kroner. Dette er svært nedslående, sier direktør Tove Berg.

Stortingsmelding om statlig frivillighetspolitikk

Stortingsmelding om statlig frivillighetspolitikk

12. juni startet arbeidet med en ny stortingsmelding om den statlige frivillighetspolitikken. Det er 10 år siden sist. Kulturdepartementet markerte starten på arbeidet med et innspillmøte med frivillig sektor.