Årets hagelag

Hageselskapets landsstyre kårer Årets hagelag i Norge hvert år. Vinneren inviteres til tillitsvalgtsamlingen der prisen overrekkes.

Premien til Årets hagelag er 5000 kroner til laget og et diplom med kunsttrykk av Anne Kristin Hagesæther.

Kriterier for utvelgelsen, vedtatt av landsstyret 4. desember 2015:

  1. Aktivitetstilbud og program i tråd med vår visjon, strategi og vedtatte planer.
  2. Medlemsvekst i forhold til potensialet.
  3. Omdømme i lokalmiljøet: Samfunnsnyttig innsats, dugnader, samarbeid med andre organisasjoner.
  4. Kommunikasjon: Aktiv bruk av nettsider, sosiale medier, sms, e-post, nyhetsbrev, blogg o.l.
  5. Promotering: Synlighet i lokalmedia, samarbeid med lokalt næringsliv (prosjekter, medlemsfordeler)
  6. Nytenkning i lagsarbeidet.

Regionavdelingene kan kåre Årets hagelag i sin region etter de samme kriteriene. Regionene velger selv om de vil nominere et hagelag fra egen region til den nasjonale kåringen.

Frist for innsendelse av kandidater: 1. april
Sendes til: post@hageselskapet.no

Last ned: Skjema for Årets hagelag

Last ned : Regneark_medlemstall i prosent
Slik bruker du regnearket: Skriv inn antall medlemmer pr 01.01. og 31.12 siste år. Arket regner automatisk ut differansen og gjør det om til prosent. Se tabellen for hvor mange poeng prosenten gir, og fyll inn poengsummen i kolonne B på skjemaet for Årets hagelag.

Tidligere vinnere: Årets hagelag 1977-2018