TreStykker 2016 fikk liv i Vestråtparken igjen

TreStykker 2016 fikk liv i Vestråtparken igjen

Se videoen (laget av sponsoren Moelven) for en fin oppsummering av prosjektet på kort tid. Studenter + kommunale midler + sponsormidler (bl.a. Hagefond fra Hageselskapet Akershus) + innsats og velvilje = ny og bedre park.