Omvisning i den Japanske hagen på Diakonhjemmet

Omvisning i den Japanske hagen på Diakonhjemmet

Hagevandring i den japanske hagen på Diakonhjemmet

Bli med på en litt annerledes hagevandring, onsdag 31. aug kl 17.
Diakonhjemmet sykehus legger stor vekt på å kunne tilby både pasienter, pårørende og ansatte gode, estetiske omgivelser. Sykehuset har derfor også ansatt en egen estetisk rådgiver. Torunn Holst vil vise oss den Japanske hage anlagt av professor Kugou ved Toyama International College of Arts and Craft og hans medhjelpere. Dessuten vil vi få se atriehagen med Haukeland-skulpturer anlagt av hagearkitektene Grobstock og de mest sentrale arbeidene i Diakonhjemmets store kunstsamling. Fremmøte i Sykehusets hovedresepsjon i Diakonveien 12. Det er stor parkeringsplass mot avgift på venstre side øverst når du kjører rett opp Diakonveien fra Sørkedalsveien ved Skeidar.