Om Hageselskapet Akershus

Om Hageselskapet Akershus

Hageselskapet Akershus er en av nitten regionavdelinger i Det norske hageselskap og fungerer som bindeledd mellom hagelagene og Hageselskapet sentralt.

Foto: M. Vestli
Foto: M. Vestli

Det er hagelagene som velger styret i regionavdelingen. Regionavdelingen planlegger felles samlinger med lagene, lørdagssamlingen og regionsmøter med kombinasjon av grøntfaglig, organisatorisk og sosialt innhold. En gang i året arrangeres Grønn Weekend – en hagereise i inn- eller utland. Hageselskapet Akershus utgir programårboka ”Hva skjer Akershus” der hagelagene presenterer sine planlagte aktiviteter for året. Du kan følge Hageselskapet Akershus og mange av hagelagene i regionen på Facebook for å få løpende informasjon om aktiver og tilbud lokalt.