Møte om dyrking og bruk av urter i Ullensaker hagelag 23.5.

Møte om dyrking og bruk av urter i Ullensaker hagelag 23.5.

Hildur Hauksdottir kommer fra urtehagen på Domkirkeodden og vil holde foredraget: Urter til helse og hygge, røtter i kulturhistorien og blader i maten.
Vi ønsker alle hjertelig velkomne til en lærerik kveld på bibiloteket på Ullensaker kulturhus fra kl 18.45. Inngang kr 50, gratis bevertning.