Aktuelt

Hvordan opparbeide en gratis hage?

Hvordan opparbeide en gratis hage?

Ullensaker hagelag har møte 20. oktober og foredragsholder er Cecilie Klaveness. Hun er landskapsarkitekt og vil vise oss hvordan det er mulig

Tur til Garden Living i Holter

Tur til Garden Living i Holter

Vi møtes i Holtervegen 169 fra kl 18.00. Der vil vi få omvisning i den spennende og flotte hagen før vi får