Lørenskog hagelag

Lørenskog hagelag

Nyheter

Aktiviteter

Kontakter

Funksjon Navn Epost Telefon
Kasserer Kari Willmann willmannposten@gmail.com 95906523
Styremedlem Eli Bekkesletten elimbekkesletten@gmail.com 45631075
Styremedlem Grethe Li grethli@online.no 67905134
Sekretær May Fridholm mayfrid@hotmail.com 95113947
Styremedlem Machteld Vandenberghe motvdb60@outlook.com 92802626
Nestleder Sissel Avseth sissel_avseth@hotmail.com 47309433
Leder Trygve Bekkesletten tolbekke@online.no 40413236
Styremedlem Mette Schanke metteschanke@gmail.com 48024796