Fet hagelag

Fet hagelag

Nyheter

Kontakter

Funksjon Navn Epost Telefon
Sekretær Karin Espvik kespvik@online.no 46922052
Kasserer Geraldine Sørum tsorum@gmail.com 91242018
Styremedlem Ellen Torp ellen-to@online.no 907 27 034
Styremedlem Mona Vestli fethage@online.no 47237080