Fet hagelag

Fet hagelag

Nyheter

Fet hagelag: Tur til Markerud gård

Fet hagelag: Tur til Markerud gård

Styret i Fet hagelag inviterte til omvising og hagevandring på Markerud gård i Nittedal, lørdag 13. august. Hovedbygningen på Markerud gård ble

Kontakter

Funksjon Navn Epost Telefon
Sekretær Karin Espvik kespvik@online.no 46922052
Kasserer Geraldine Sørum tsorum@gmail.com 91242018
Styremedlem Ellen Torp ellen-to@online.no 907 27 034
Styremedlem Mona Vestli fethage@online.no 47237080