Fet hagelag

Fet hagelag

Nyheter

Arboretet på Fetsund

Arboretet på Fetsund

    Et arboret (“arbor” er latin for tre) er en systematisert samling av trær og busker, som dyrkes på friland med sikte på forskning, undervisning og

Kontakter

Funksjon Navn Epost Telefon
Sekretær Karin Espvik kespvik@online.no 46922052
Kasserer Geraldine Sørum tsorum@gmail.com 91242018
Styremedlem Ellen Torp ellen-to@online.no 907 27 034
Styremedlem Mona Vestli fethage@online.no 47237080