Lagsavis nr. 01-2020

Velkommen til nytt hagelagsmøte onsdag 29.januar 2020. Det blir foredrag om blomster i potter og krukker med Joakim Bergkvist.

Lagsavis nr 1 -2020

Rhodohypoxis baurii ‘Major’
Foto: Åshild Bjørke