Inspirasjonsdag 9. mars – tilbud til medlemmene

Inspirasjonsdag 9. mars – tilbud til medlemmene
Skedsmo Hagelag tilbyr å dekke deltakeravgiften for de 10 første som melder seg på.
Du må selv melde deg på ved å sende mail til akershus@hageselskapet.no (se tidligere post med påmeldingsinformasjonen) og innbetaler deretter deltakeravgiften.
Send så en mail til vår kasserer : marit.skorstad@online.no som refunderer deltakeravgiften til de 10 første innmeldte.
Velkommen til inspirasjonsdag! Førstemann til mølla!