Inspirasjonsdag 9. mars, Oslo

Inspirasjonsdag 9. mars, Oslo

Hageselskapet Akershus i samarbeide med Hageselskapet Oslo arrangerer Inspirasjonsdag -9.mars For deg som liker hage.

Sted for arrangementet er Høyskolen i Oslo, Pilestredet 46 og inngang blir merket.

Det vil bli flere fordrag og workshops denne dagen, og fult program legges ut om kort tid. I tillegg vil det også være noe salg av frø, knoller osv. i pausene. Hold av dagen!

Påmelding gjøres ved å sende e-post til: akershus@hageselskapet.no
Plass bekreftes med innbetaling
til konto: 7877 06 43243, merk med navn og inspirasjonsdag.

Pris ved påmelding innen 23.feb
Medlemmer i det Norske Hageselskap 395.-
Ikke medlemmer 585.-
Studenter/Honnør 465.-
Prisen dekker alle foredrag og workshops, samt lunsj, kaffe/te og kake i pauser. Gi beskjed om allergier ved påmelding.

Påmelding etter 23.feb
Medlemmer i Det Norske Hageselskap 475.-
Ikke medlemmer 675.-
Studenter/Honnør 545.-
Prisen dekker alle foredrag og workshops, samt lunsj, kaffe/te og kake i pauser. Gi beskjed om allergier ved påmelding.

Førstemann til møllen prinsippet gjelder for påmelding.

Ved spørsmål, ta kontakt på e-post akershus@hageselskapet.no
eller telefon til Bente 922 48 200

Styrene i Hageselskapet Akershus og Hageselskapet Oslo ønsker velkommen!

Program: Inspirasjonsdag -9.mars
for deg som liker hage

Del 1

08:30 – 09:10 Innregistrering med kaffe/te, salgsutstillinger.

09:10 Velkommen og praktisk

09:15 -10:00 «Nytten av jordliv for alt som skal gro» v. Reidun Pommeresche,
fra Norsøk (Norsk senter for økologisk landbruk)

10:00 – 10:20 Pause

10:20 – 12:00 «Selvforsyning på eneboligtomt» v. Maria Berg Hestad,
Det grønne skafferi

12:00 – 13:00 Lunsj (Gi beskjed om eventuelle allergier ved påmelding)

Del 2
Her må hver enkelt velge en av de tre mulighetene (1A, 1B. eller 1C) og skrive dette i påmeldingen

13:00 – 13:45 1A. Workshop «Mer om jord og jordliv» v.Reidun Pommeresche,
se på røtter, spretthaler, midd, jordaggregater og mykorrhiza
– hva som er mest vanlig å se i hagejorda.

1B. Workshop: Hvordan formere planter ved frø og stikklinger,
i teori og praksis, v.Tommy Tønsberg, Garden Living.

1C. Foredrag «Dyrking av alpine planter på Østlandet» v. Geir Moen,
gartner og plantesamler.

13:45 – 14:15 Pause m. utstilling/salg

Del 3
Her må hver enkelt velge en av de tre mulighetene (2D, 2E. eller 2G) og skrive dette i påmeldingen

14:15 – 15:00 2D. Workshop: Hvordan formere planter ved frø og stiklinger,
i teori og praksis, v. Tommy Tønsberg, Garden Living.

2E. Demo/Workshop: Hvordan formere uvanlige og «vanskelige»
alpine planter, v. Geir Moen, gartner og plantesamler.

2G. Demo/foredrag: Binding av viltre buketter med blomster fra
Hagen. Anja Bruland fra Blomsterhagen på Abildsø viser binding
av en bukett, og snakker om hageplanter og viltvoksende planter
som er gode til bukettbinding.
15:00 – 15:15 Pause

Del 4

15:15 – 16:00 «Dronningen i buketten, Georginen». Anja Bruland fra
Blomsterhagen på Abildsø forteller om sine erfaringer med
georginer, om dyrking, høsting og bruk, og om sine favorittsorter.

Takk for i dag vel hjem!