Hvordan opparbeide en gratis hage?

Hvordan opparbeide en gratis hage?

Ullensaker hagelag har møte 20. oktober og foredragsholder er Cecilie Klaveness. Hun er landskapsarkitekt og vil vise oss hvordan det er mulig å få til en flott hage med lite midler.
Møtet er i lokalene til Øvre Romerike Prosjektering i Storgata 11, 2. etasje på Jessheim. Inngang på baksikden av bygget. Møtet starer kr 18.45. Inngang kr 50,-, gratis servering og loddsalg. Alle er hjertelig velkomne!