Hva skjer i 2019?

Som tidligere år har vi lagt ut Hageselskapet Akershus’ årsprogramhefte (Hva skjer 2019?) på Asker bibliotek.

Heftene ligger ved siden av hagebøkene.

Hva skjer inneholder informasjon om hva som foregår i hvert enkelt hagelag i Akershus i det kommende året, hva som finnes av fellesarrangementer og annen hagerelatert informasjon, pluss annonser fra lokale leverandører og samarbeidspartnere.

Nytt av året er at Asker hagelags program for 2019 også innholder programmene for Røyken hagelag og Hurum hagelag. Det vil si våre nye sambygdinger fra 01.01.2020 i “nye” Asker.

Asker hagelag har ett arrangement på Venskaben 27. mars og de årlige gartneribesøkene til Hesleberg og Sjøstrand gartnerier 7. mai. Se arrangementskalenderen for mer informasjon.

Vi oppfordrer våre medlemmer til å besøke våre nye sambygdingers møter.

Asker hagelags program som PDF kan hentes her: http://www.connect.no/hagelag/asker/files/Asker_hagelags_program_2019.pdf.