Fet hagelag: Tur til Markerud gård

Fet hagelag: Tur til Markerud gård

Fet hagelag dro lørdag 13. august dro vi til fredete Markerud gård i Nittedal, for omvisning med eier Anne Prydz Sæterdal.

Styret i Fet hagelag inviterte til omvising og hagevandring på Markerud gård i Nittedal, lørdag 13. august. Hovedbygningen på Markerud gård ble fredet i 1923. Hagen ble fredet av Riksantikvaren i 2015. Hovedbygningen i empirestil ble oppført av trelasthandler Otto Collett, trolig i 1829. Hagen antas å være etablert omtrent samtidig. Hus og hage representerer 1800-tallets uttrykk i arkitektur og hagestil. Hagen er preget av den romantiske engelske hagestilen, med slyngede grusganger, stauderabatter og lysthus av løvtrær.

(Referanse: Historisk hage på Markerud gård i Nittedal er fredet av Sissel Riibe. Skytilen, Medlamsblad for Romerike Historielag, Nr. 3 – 2015, 33. årgang.)

Er fuglehuset også i empirestil?
Er fuglehuset også i empirestil?
img_0488
Anne Prydz Sæterdal vet det meste som er å vite om Markerud gård, og har gjort det til sin livsstil å restaurere stedet, holde det vedlike, fortelle om det og bringe det videre til neste generasjon.
img_0483
Anne ga oss omvisning både utendørs og innendørs.
img_0486
Vi får suppe med grønnkål fra parsellen og deilig hjemmebakt brød fra steinovnen i kjelleren.
img_0491
Kulturmiljøet som helhet er fredet.
Diplom fra Riksantivaren
Diplom fra Riksantivaren

img_0485

img_0487
Lunsj på Markerud
img_0490
Takk til Anne P. Sæterdal for at du reddet dette stedet og deler litt av det med oss.