Forfatterarkiv: Nesodden hagelag

Nesodden hagelag 40 år

I forbindelse med 40-års jubileet vårt i 2016 skrev Arild Drolsum en flott og informativ artikkel om hagelagets historie for Nesodden historielag.