Årsprogrammet for Eidsvoll hagelag 2020.

Årsprogram 2020

21. Januar:Dyrking av Chilli ved Henrik Jorde

18. Februar: Bier til glede og nytte ved Tone Mette Wenger, birøkterlaget.

17. Mars: Frukt og bær – sortsvalg og hva skal man passe på ved Margareth Skog.

21. April: Levende hage ned roser og høner ved Mona Vestli.

23-24 Mai: Den store hagefesten ved Stallgården ved Eidsvollbygningen

30. Mai: Planteloppemarked på Bygdetunet.

20 juni: sommertur(kommer tilbake med info om hvor)

28. juni: 1000 åpne hager.

16. August: Åpen Gård

15. September: Kjøkkenhagevandring Økolandbyen i Hurdal?

20. Oktober: Årsmøte og fugler i Hagen ved Hallgeir Skjelstad(?)

17. November: Julemøte med dekorasjoner.