Årsmøte – Skedsmo

Årsmøte – Skedsmo

Velkommen på årsmøte med etterfølgene hage-quiz!

Foto: Anna Wennerström
Foto: Anna Wennerström
Velkommen på årsmøte med etterfølgene hage-quiz!

19. oktober er det møte på Sten Menighetshus. Vi begynner med årsmøtet, ca 30 minutter med start kl. 18:30.
Fra ca 19:00 viser noen medlemmer bilder fra egen hage och så ska vi prøve oss på hage-quiz, med quiz-master Siv Nerby.

Hjertlig velkommen!

Saksliste
1) Konstituering
a) Åpning av møte
b) Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokollen (ikke blant styrets medlemmer)
c) Godkjenning av sakslisten.
2) Årsmelding
3) Behandle revidert årsregnskap
4) Budsjett og handlingsplan for kommende periode
5) Valg. Valgkommiteens innstilling fremlegges.