Å lykkes med eng

Å lykkes med eng

Drømmen for mange er en gammeldags, vaiende eng. En liten flekk privat natur der en kan plukke fargerike blomster til alle vasene på et øyeblikk, helt uten at det merkes.

Men selv om eng relativt sett er lite arbeidskrevende, må grunnarbeidet gjøres skikkelig dersom du og humlene skal kunne nyte godt av årvisse avlinger:

– For at enga skal slå til må en begynne på bar mark. Fjern all eksisterende vegetasjon. Dersom det har vært gress der, må du også fjerne torva.

– Området må være fritt for flerårig ugress, slik som brennesle, skvallerkål og kveke.

– Løsne jorda i overflata med en jernrive.

– Nå kan det sås. 200–500 g blomsterfrø per 1000 m2.

– Gjødsle ikke enga, verken før, under eller etter sådd.

– Så gjerne litt lettere gresstyper først. De vil fungere som ammeplanter for blomsterplantene. Vent så noen uker før du sår i blomsterfrøene. Etter ca. 8 uker gjøres første klipp. Da er vårsåingen blitt 5 cm, så ved klipping vil bare uønskede planter klippes ned. 2–3 klippinger med 8 ukers mellomrom gi god etablering av enga.

– De påfølgende år kan enga slås to ganger årlig. Første gang i slutten av juli, med en klippehøyde rundt 7 cm og siste gang etter at plantene er avmodnet. Det vil si i oktober. Da vil mange av frøene være modne og falle til jorda. Det sikrer blomstring neste år.

– Fjern høyet etter kort tid for å unngå nedbryting, vi ønsker ikke næringsrik jord i enga. Da vil næringskrevende vekster som for eksempel løvetann trives bedre, på bekostning på engvekstene.

Ferdige engblandinger er å få kjøpt hos enkelte frøleverandører eller du kan lage en blanding selv.

Blomsterarter som kan passe i en blomstereng: Bakketimian, blåklokke, byreseda, engfiol, engforglemmegei, engknoppurt, engnellik, fôrvikke, karve, kornblomst, kornvalmue, mørkkongslys, lin, prestekrage, revebjelle, rundbelg, ryllik, rødkløver, snegleflatbelg, tiriltunge, tusenfryd, akeleie.

Gress som kan anbefales er markrapp, engrapp, kamgress, rødsvingel, stivsvingel, lundrapp og sauesvingel. For å få bredere blomstring gjennom sesongen kan man legge løk og knoller:

Prydløk, snøstjerne, iris, tidløs, botaniske tulipaner, rutelilje, krokus, anemone, klosterklokke, hyasint, perleblomst, påske- og pinselilje og snøklokke.

P.S. Den beste tiden å anlegge eng er på våren når jorda er fuktig, men ikke våt. Får du ikke gjort det på vårparten, vent til september.