Larvik hagelag

Nyheter

‘Staudedyrkerens 50 favoritter’

  Bibbis Stauder’ holder til rett utenfor Tønsberg, hvor de produserer stauder til engros- markedet.  Plantene overvintrer ute og dette gir det

Kontakter

Funksjon Navn Epost Telefon
Kasserer Rachel Skåret kjell.skret@lf-nett.no 33181411
Sekretær Roald Sølvik roald.solvik@gmail.com 90013559
Leder Steinar Nilsen steinar@helgeklyve.no 33185904
Styremedlem Sieglinde Hansen sie-han@online.no 98464177
Styremedlem Marianne Kasbohm marianne.kasbohm@gmail.com 33186159