Aktivitetsplan for Søgne Hagelag 2019

AKTIVITETSPLAN for 2019.

AKTIVITETSPLAN for 2019.   

AKTIVITETSPLAN for 2019.
12. februar kl.19: «Min planteverden. Te og krydder». Jofrid Sangvik.
12. mars kl.19: «Formering». Edith Leland.
09. april kl.19: «Kompost». Ole Kristian Wigemyr.
Mai: Postkasseblomsten. Gudny L. Lunde.
Mai/Juni: Dagstur til Danmark. Jesperhus blomsterpark. Dato kommer. Kirsti Håtveit.
15. juni. Fra Esso Tangvall kl.10. Tur til Grønnsfjord staudegartneri. O. E. Vandeskog.
10. sept. «Vingårdsvandring» May Tove Berg Lindås, Skudeneset gård. Langenesvn.83.
08. okt.: «Fermentering». Une Qvale.
19. nov.: Julemøte.
Med forbehold om endringer.
Møtene er i kafeen på Søgne gamle prestegård dersom annet ikke er annonsert.

Med forbehold om endringer.

Møtene er i kafeen på Søgne gamle prestegård dersom annet ikke er annonsert.