Verv et nytt medlem

Velg mellom våre mange, flotte vervepremier. For hagelag er vervepremien 200 kroner til laget.

blad og bok
Alle nye medlemmer får «Den nyttigste hageboka» som velkomstgave.

Det er to måter å verve nye medlemmer på:
1. Venneverving, der du som medlem får vervepremien.
2. Verv i lag, der hagelaget mottar 200 kroner for hvert nytt medlem. Ingen vervepremie.