Verv et nytt medlem

blad og bokDet er hovedsaklig to måter å verve nye medlemmer på:

1. Vanlig verving der medlemmet som verver får vervepremien.
2. “Verv i lag” der hagelaget mottar kr 200 pr nye medlem. Ingen vervepremier.