Verv et nytt medlem

Velg mellom våre mange, flotte vervepremier. For hagelag er vervepremien 200 kroner til laget.

Det nye medlemmet kan velge mellom «Den nyttigste hageboka» eller «Hage på balkongen».

Det er to måter å verve nye medlemmer på:
1. Venneverving, der du som medlem får en vervepremie. (Se bilder nederst på siden.)
2. Verv i lag, der hagelaget mottar 200 kroner for hvert nytt medlem. Ingen vervepremie.

Den som blir vervet kan velge mellom Den nyttigste hageboka eller Hage på balkongen som innmeldingsgave.