Vanning

Vanning

Når sommervarmen og sola setter inn må du være flink til å vanne. Denne jobben løses ikke med skippertaksinnsats.

Stikk fingern i jorda

Jorda tørker raskest på overflata, og selv om det ser knusktørt ut på toppen, kan den være fuktig rett under jordskorpa. Når det gjelder planter i potter og krukker er det lettest å bedømme vannbehovet ved å løfte litt på beholderen. Har en løftet på en og samme potte i både våt og tørr tilstand, lærer en raskt å bedømme om det er behov for vann eller ikke.

Å se skikkelig på plantene er en annen måte å bedømme vannbehovet. En plante som henger med hodet har helt klart behov for vann, og ser den litt matt ut i bladverket er det også et tegn på at den er tørst.

Planta bestemmer behovet22.2.2016 Vanning etter planting. Foto:Hageselskapet

En grunnregel er at du ikke skal være gjerrig på vannet. Gjør det grundig så jorda blir gjennomvåt.

Store planter har større vannbehov enn små, og planter i full sol trenger naturligvis mer vann enn de som vokser i skyggen. Begrenset jordmengde og veldrenert jord fører til større vannbehov, det vil si at planter i krukker, potter og opphøyde bed, trenger langt mer vann enn de som vokser i et flatt bed.

Planter med stort bladverk og liten potte, må du regne med å vanne ofte, minst én gang om dagen på varme dager. Ved å plante i større beholdere, gjerne med selvvanningssystem, vil plantene klare seg lenger på egenhånd.

Vann til nyplantinger

Nyplantede planter trenger hyppig vanning i etableringsfasen. Gjerne hver eller annenhver dag den første tiden. Dette er spesielt viktig ved sommerplanting og i tørre perioder. Gi mye vann når du først vanner og vann helst i flere omganger, slik at jorda klarer å ta opp vannet og uten at den renner bort eller
slammes igjen. Skvettvanning gir grunne røtter som krever mer vann, også etter at planta har satt seg. Sjekk under det øverste jordlaget for å se om vannet har trukket godt ned, tørr jord krever mye vann, mer enn en skulle tro.

Unngå solsviing

Vanning midt på dagen i full sol bør unngås om sommeren.

Unødvendig mye vann vil fordampe før det når plantenes røtter, og blir vann liggende på bladverket, resulterer det ofte i svimerker. Er en redningsaksjon helt nødvendig, sørg for å vanne under bladverket, direkte i rotsona.

Vanningstips

  • Vannsprederen er laget for å dekke over et så stort areal som mulig på plenen. Når du bruker spreder på grønnsaksbedet havner mye av vannet utenfor bedet og går til spille. Teip over noen av hullene så vanner du bare der det trengs.
  • Unngå vannspreder midt på sommeren og senere. Da herjer soppsykdommer og etterhvert inntreffer de såkalte “hundedagene” (på folkemunne). Fuktige blader angripes først av sopp og råte. De tiltrekker seg også snegler. Det er bedre å bruke en vannkanne eller en slange som rettes mot røttene.
  • Dryppslange (perforert vannslange) er den mest økonomiske måten å vanne på, de selges på hagesenteret og på jernvarehandel. Du legger slangen ut mellom plantene så vannet siver ned i jorda.
  • Ublandet kjøpejord inneholder mye torv og er vanskelig å gjennomfukte når den er blitt helt tørr. Bland jorda med andre jordtyper, gjerne kompost så blir den lettere å ha med å gjøre og den absorberer vannet bedre.
  • Vinden er med på å tørke ut jorda. Det er ikke bare sola som gjør det. Sett opp levegger, de trenger ikke være høye og sjenerende. En levegg på 90 cm reduserer vanntapet med 60 prosent.
  • Vanning før frokost. Om du vanner på morgenen eller formiddagen rekker jorda å absorbere fuktigheten før sola tar tak og fordampningen blir for stor. På denne måten rekker jorda også å bli tørr til kvelden da sneglene er mest aktive.
  • I startfasen er det viktig å vanne godt. Men husk at om du sår frøene direkte i jorda er det lurt å vanne godt først. Ellers er det fort gjort at frøene blir tatt av vannstrømmen.