Spørreundersøkelse Hva skjer 05-2018

Hva skjer med Hva skjer? Vi forsøker å kartlegge tanker og alternativer rundt utgivelsen av «Hva skjer».

14 av 19 regioner gir ut «Hva skjer» i 2018. Vi ønsker å undersøke om dette er noe regionavdelingene ønsker å beholde, i hvilken grad «Hva skjer» sees på som fordelaktig, om det finnes gode alternativer og årsakene til at enkelte regioner ikke gir ut «Hva skjer».

Vi ber dere svare på følgende 10 spørsmål.

Husk å klikke på «Send inn»-knappen. Svarfrist: 1. juni