Spørreundersøkelse hjemmesider 05-2018

Hageselskapet har egne hjemmesider for alle hagelag. Vi ønsker å kartlegge i hvor stor grad hagelagenes hjemmesider blir benyttet og eventuelle årsaker til at de ikke brukes.

Vi ber dere svare på følgende 6 spørsmål.

Husk å klikke på «Send inn»-knappen. Svarfrist: 1. juni

  • Antall aktive lag:Antall som bruker hjemmesiden: