Hageselskapets sortsliste – Nytt opplag på vei

Sortlisten er under opptrykk i et nytt opplag. Vi legger den ut i nettbutikken vår så snart vi har fått den i hus.

hageselsk-sortslisteSortslista omfatter alt fra prydbusker og-trær til roser, stauder, løk- og knollvekster, sommerblomster, plengras, krydder, grønnsaker, frukt og bær.I boka er opplysninger om alt du trenger å vite for å velge riktige planter ut fra bruksområder, plantehøyde, blomstringstidspunkt, krav til plass og voksested osv. Boka er et uunnværlig verktøy for fagfolk; landskapsarkitekter, anleggsgartnere, hagedesignere, folk i grønn utdannelse o.l. Og et pålitelig oppslagsverk for hageeiere som er interessert i å gå mer i dybden.

Plantene er ordnet alfabetisk. Bak i boka er det dessuten registre etter botaniske-, norske- og svenske navn.

I tett samarbeid med Meteorologisk institutt er det utarbeidet klimasonekart som presenteres i boka. Her er det tatt hensyn til klimaforholdene i vekstsesongen i tillegg til vintertemperaturen. Klimamsonene er markert med fargekoder fra H1 til H8.

Dagens sortsliste er den 10. i rekken og ble sist revidert i 2005. Sortslista er skrevet av våre fremste fagfolk og er resultat av mange års innsikt og erfaringer. Redaktør er professor Gustav Redalen.