Eid hagelag

Eid hagelag

Nyheter

Selvforsyning av grønnsaker

Selvforsyning av grønnsaker

Maria er trebarnsmor, jobber som sivilingeniør og er fast spaltist i Norges størst hageblad; Norsk Hagetidend. På fritiden dyrker hun alle grønnsakene

Aktiviteter

Kontakter

Funksjon Navn Epost Telefon
Leder Sonja Øvrelid so-joevr@online.no 901 02 385
Kasserer Johannes Nome johannesnome@hotmail.com 41263864
Styremedlem Marion Tufteland firma@moodmakers.no 90 86 92 56
Varamedlem Merethe Kjølberg mekjo@online.no 57864491
Sekretær Marit Sandnes Skrede maritsskrede@live.no 97154722