FAKTA: Rynkerose

Nyperose, rukkerose, rynkerose, kjært barn har mange navn – i hvert fall var den kjær, er en svært vanlig plante i norske hager. Den får rosa eller hvite blomster og utvikler store, oransjerøde, kjøttfulle, runde og litt flattrykte nyper. Bladene er rynkete og greinene er tett besatt med hår og torner. Rynkerose setter rotskudd og greier seg godt på strender der den binder sand og tåler saltholdig, skrinn og tørr jord.

Rynkerose er mest vanlig med skarp rosa farge, men flere varianter fins.
Rynkerose er mest vanlig med skarp rosa farge, men flere varianter fins.

Botanisk navn: Rosa rugosa

Familie: Rosefamilien

Opprinnelse: Nordøst–Asia

Spredningmåte: Plantene setter mengder rotskudd. Løsrevne rot- og stengelbiter kan også bidra til spredning, på land, men også i vann. I tillegg spres plantene med frø. Nyper føres med havstrømmer eller de blir spist av fugl. Dermed spres frø lokalt til nye områder, også over større avstander.

Biologi: Flerårig, remonterende (gjenblomstrende) busk. 1–2 m høy. Danner et ugjennomtrengelig kratt som kan hindre ferdsel på attraktive strandområder. Vokser raskt og fortrenger andre både vanlige og mindre vanlige arter.

dsc_0082

Nypene er karakteristiske med sin litt flattrykte form.
Nypene er karakteristiske med sin litt flattrykte form.

Invaderer: Vokser på strandmarker hvor den tåler saltholdig, skrinn, grov og tørr jord. Er lyskrevende. Invaderer foruten strender, lysåpne sletter og skrotemark.

Håndtering: Nedkutting over flere år. Bekjempelse er vanskelig og krever tiltak over flere år.

Spesielle kjennetegn: Både plantene og frøene tåler salt. Er blitt et internasjonal problemart, spesielt langs strender.

Utbredelse: Vanligst i kyst- og fjordstrøk i Sør- og Midt-Norge, men fins nord til Troms. Mindre vanlig og mindre problematisk i innlandet, men ser ut til å få stadig nye forekomster langs innsjøer, som Mjøsa og Randsfjorden. Artsdatabankens kart

Fordypning: Artsdatabankens faktaark

dsc_0083