Hå hagelag

Hå hagelag

Nyheter

Kontakter

Funksjon Navn Epost Telefon
Leder Berit Kristine Bø bkrisbo@frisurf.no 950 72 028
Kasserer Reidar Vigrestad 51437128
Styremedlem Solvor Salte b-lisal@online.no 41664684
Styremedlem Jorid Jeremiassen
Sekretær Ruth-Bjørg Ødegård 0
Varamedlem Tone Aardal Skeie tone.aardal@tine.no 99243116