Representantskapsmøtet 2019

Velkommen til til representantskapsmøte i Det norske hageselskap 4. mai 2019 i Oslo.

Tid: Lørdag 4. mai kl. 11.00–17.30
Sted: Thon Hotel Linne, Oslo

Representantskapets sammensetning framgår av vedtektenes § 5 hvor det presiseres at hver region møter med 2 representanter. I tillegg har hver region anledning til å stille med en observatør. Reise og opphold for representantene dekkes av Hageselskapet sentralt, mens regionavdelingene betaler for sin egen observatør.

Saksbehandling og dagsorden går fram av § 6 i vedtektene. Saksdokumentene vil bli sendt ut innen 3 uker før møtet.

Programmet for helgen:

Lørdag 4. mai:
08.00 Frammøte på hotellet
11.00 Representantskapsmøte
12.00 Lunsj
13.00 Representantskapsmøte
17.30 Avslutning
19.30 Festmiddag

Søndag 5. mai:
09.00 Samtaler faddere og regiondelegater
10.30 Pollinatorene roper HJELP! Sigrid-Ann Mortensen, leder Nordstrand hagelag
11.30 Lunsj
12.30 Workshop hjemmesider/Min side
13.15 Åpent forum
14.15 Nytt fra administrasjonen
14.45 Avslutning og evaluering
15.00 SLUTT

Vi oppfordrer til å benytte rimeligste reisemåte ved bestilling av reise.

Påmelding

Alle, både representanter, observatører og andre som skal være med på møtet, må bruke vårt påmeldingskjema:
Påmelding representantskapsmøtet 2019
Påmeldingsfrist: 20. april 2019.

Last ned: Vedtekter for Det norske hageselskap