Representantskapsmøtet 2019

Velkommen til til representantskapsmøte i Det norske hageselskap 4. mai 2019 i Oslo.

Tid: Lørdag 4. mai kl. 11.00–17.30
Sted: Thon Hotel Linne, Oslo

Representantskapets sammensetning framgår av vedtektenes § 5 hvor det presiseres at hver region møter med 2 representanter. I tillegg har hver region anledning til å stille med en observatør. Reise og opphold for representantene dekkes av Hageselskapet sentralt, mens regionavdelingene betaler for sin egen observatør.

Saksbehandling og dagsorden går fram av § 6 i vedtektene. Saksdokumentene vil bli sendt ut innen 3 uker før møtet.

Detaljert program legges ut på denne siden så snart det er klart. Men tidsskjemaet for arrangementet denne helgen blir i hovedtrekk som følger:

Lørdag 4. mai:
08.00–11.00 Frammøte på hotellet
11.00–12.00 Representantskapsmøte
12.00–13.00 Lunsj
13.00–17.30 Representantskapsmøte
19.30 Festmiddag

Søndag 5. mai:
09.00–11.30 Samling for tillitsvalgte
11.30–12.30 Lunsj
12.30–15.00 Samling for tillitsvalgte

Vi oppfordrer til å benytte rimeligste reisemåte ved bestilling av reise.

Påmelding

Alle, både representanter, observatører og andre som skal være med på møtet, må bruke vårt påmeldingskjema:
Påmelding representantskapsmøtet 2019
Påmeldingsfrist: 20. april 2019.

Last ned: Vedtekter for Det norske hageselskap