Representantskapsmøtet 2017

Velkommen til til representantskapsmøte i Det norske hageselskap 6. mai 2017 på Gardermoen.

Tid: Lørdag 6. mai kl. 11.00–17.30
Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen

Representantskapets sammensetning framgår av vedtektenes § 5 hvor det presiseres at hver region møter med 2 representanter. I tillegg har hver region anledning til å stille med en observatør. Reise og opphold for representantene dekkes av Hageselskapet sentralt, mens de respektive regioner betaler for sine observatører.

Saksbehandling og dagsorden går fram av § 6 i vedtektene, og saker som ønskes behandlet må være sendt skriftlig til landsstyret minst 2 måneder før møtedato. Saksdokumentene vil bli sendt ut innen 3 uker før møtet, jf. § 6.

Detaljert program kommer legges ut på denne siden så snart det er klart. Men tidsskjemaet for arrangementet denne helgen blir i hovedtrekk som følger:

Lørdag 6. mai:
08.00–11.00 Frammøte på hotellet
11.00–12.00 Representantskapsmøte
12.00–13.00 Lunsj
13.00–17.30 Representantskapsmøte
19.30 Festmiddag

Søndag 7. mai:
09.00–12.00 Samling for tillitsvalgte
12.00–13.00 Lunsj
13.00–15.00 Samling for tillitsvalgte

Vi oppfordrer til kjøp av tilbudsbilletter ved bruk av offentlig kommunikasjon.

Påmelding skjer via skjemaet her på Bakhagen: Påmelding Representantskapsmøtet 2017
Påmeldingsfrist: 6. april 2017.

Last ned: Vedtekter for Det norske hageselskap