Representantskapsmøtet 2017

Velkommen til til representantskapsmøte i Det norske hageselskap 6. mai 2017 på Gardermoen.

Tid: Lørdag 6. mai kl. 11.00–17.30
Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen

Representantskapets sammensetning framgår av vedtektenes § 5 hvor det presiseres at hver region møter med 2 representanter. I tillegg har hver region anledning til å stille med en observatør. Reise og opphold for representantene dekkes av Hageselskapet sentralt, mens de respektive regioner betaler for sine observatører.

Saksbehandling og dagsorden går fram av § 6 i vedtektene, og saker som ønskes behandlet må være sendt skriftlig til landsstyret minst 2 måneder før møtedato. Saksdokumentene vil bli sendt ut innen 3 uker før møtet, jf. § 6.

Detaljert program kommer legges ut på denne siden så snart det er klart. Men tidsskjemaet for arrangementet denne helgen blir i hovedtrekk som følger:

Lørdag 6. mai:
08.00–11.00 Frammøte på hotellet
11.00–12.00 Representantskapsmøte
12.00–13.00 Lunsj
13.00–17.30 Representantskapsmøte
19.30 Festmiddag

Søndag 7. mai:
09.00–12.00 Samling for tillitsvalgte
12.00–13.00 Lunsj
13.00–15.00 Samling for tillitsvalgte

Vi oppfordrer til kjøp av tilbudsbilletter ved bruk av offentlig kommunikasjon.

Påmelding skjer via skjema på våre nettsider innen 6. april 2017. Påmeldingsskjemaet blir informert nærmere om og legges ut i god tid her på Bakhagen.

Last ned vedtekter: Vedtekter for Det norske hageselskap