Planting av trær og busker

Planting av trær og busker

Skogen er jo full av trær, hvor vanskelig kan det egentlig være, tenker du kanskje? Samtidig blir de jo veldig store og innebærer mer enn en liten bærbusk.

Ettersom trærne i den frie naturen først og fremst vokser der de trives, har vi laget en guide med råd om planting, drenering, oppstøtting av trær etter planting og stell den første tiden, slik at du kan legge forholdene til rette for at akkurat ditt tre skal vokse seg stort og frodig. Vent med de krevende vekstene til du får erfaring. Det er mye koseligere med vanlige og sterke vekster som gror godt enn fine, sjeldne planter som ikke trives!

Hva slags jord skal jeg bruke?

Jord er et samlebegrep som omfatter alle de typene som er tatt med nedenfor.

Vi bruker ofte betegnelsen vekstjord om matjord, åkerjord, ferdigkjøpte jordblandinger og liknende som egner seg til dyrking.

Løsmasser kalles de masser som finnes på stedet – det kan være både vekstjord og masser som trenger forbedring før de egner seg for planting.

Det er ingenting i veien for å blande sin egen vekstjord. Enklest kan du gjøre det ved å legge bark, torv, sand, leire på bakken og hakke eller frese dette ned i de løsmasser du allerede har. Du kan gjerne blande jord selv, for eksempel i en trillebår hvis du trenger mindre mengder med vekstjord til et plantehull eller lignende.

Når skal vi plante trær?

Det er vanlig å plante i trærnes hvileperiode. I denne perioden er de minst utsatt for tørkeskade. Hvileperioden varer fra bladfellingen om høsten til nye knopper skyter på våren.

Ved planting må jorda være uten tele. I kystbygdene i Sør- og Vest-Norge og over deler av Østlandet kan du plante både høst og vår. I innlandsstrøk og i Nord-Norge er vårplanting det sikreste. Planter som selges i potter, såkalte karplanter, kan du plante hele vekstsesongen. Nåletrær og andre vintergrønne trær bør alltid kjøpes som klumpplanter eller karplanter. Disse plantene er særlig utsatte for uttørking etter planting.

Trær bør plantes der det er stor jorddybde

Minste jorddybde for å plante trær er 60 cm. Jorda bør være godt gjødslet. Hvis jorda er for dårlig, bør den tilføres gjødsel, kalk og eventuelt vekstjord, for eksempel veksttorv. Området der treet skal plantes spavendes dypt eller det graves et stort plantehull som fylles med vekstjord.

Nøysomme trær som bjørk og furu kan du plante selv på steder med mindre jorddybde. Kanskje kan du få hente slike planter i en skog nær der du bor. Husk at du må ha skogeierens tillatelse først.

Slik planter du

Grav et plantehull, stort nok til at røttene får plass uten å bøyes. I bunnen av plantehullet legges et sjikt med vekstjord. Hvis jorda er dårlig (lite, dårlig, for tett o.l.) kan du grave hullet ekstra stort og erstatte den dårlige jorda med vekstjord. Ved plantingen må du passe på at treet står i samme dybde som tidligere eller høyere.

Det er gunstig å drysse vekstjord mellom røttene ved planting. Etter at røttene har fått skikkelig med jord rundt seg på alle kanter, tråkker du forsiktig rundt treet til jorda blir godt pakket. Dersom du planter klump- eller karplanter tråkker du massen godt til rundt rotklumpen uten å ødelegge denne.

Det går godt an å plante i en forhøyning. Du vil ha glede av en slik løsning hvis massene er tette eller grunnvannet står høyt.

Røttene må ikke drukne

I tett jord, for eksempel leire kan du trenge å drenere plantehullet (figur 5). Det er viktig at stående vann ikke når opp til røttene, slik at disse «drukner». Du kan benytte vanlige drensrør som benyttes i jordbruket, for eksempel 50 mm drensrør i plast. Legg gjerne noe singel over drensrøret i plantehullet.

Det kan også hjelpe å grave gjennom jorda med en gravemaskin slik at de tettere massene lengst nede blir bedre drenert. Drensvannet kan ledes bort fra plantehullet til overvannsrør eller helst til et lavere punkt i hagen der vannet ikke gjør skade og helst kommer til nytte.

Treet må støttes

Et stort tre bør bindes fast til en stokk eller to. Dette vil hindre rotklumpen i å bevege seg når det blåser.

Oppstøtting skjer ved at stokkene settes ned i plantehullet før du planter. Sett stokkene slik at ikke røttene skades. Bruk myke materialer til å feste treet med, f.eks. gummislange, strie eller lignende. Fjern ikke støtten før det er gått tre år etter planting. I løpet av denne tiden må du passe på at ikke treet gnisser mot stokkene. Husk også på å løsne på oppbindingen etter hvert som stammen vokser. Treet blir «kvalt» hvis det blir for stramt.

Husk at treet er levende og sårbart ved planting. Pass på at røtter ikke tørker ut og at røtter og greiner ikke skades.

Stell treet

Etter at treet er skikkelig plantet er det nødvendig med godt stell. God gjennomvanning en gang i uken trengs i tørre perioder den første tiden. Lag gjerne en voll rundt treet som gjør at vannet ikke renner unna treet.

Hold jorda åpen og fri for plantevekst rundt stammen de første årene. En neve med fullgjødsel fordelt rundt treet om våren er bra.

For å sikre mot musegnag kan du tråkke snøen til rundt trestammen om vinteren. Beskyttelsesspiraler av plast fås kjøpt.

Ugras tar mye vann og næring fra det nyplantete treet. Det kan være en idé å dekke jorda rundt med plast (f.eks. 75 x 75 cm). Plasten kan dekkes med noen cm løsmasse. Sørg for at treet kan vannes gjennom hull i plasten.

Skjæring

Skjæring av treet ved planting er ofte nødvendig. Skjæring skjer bare av lauvtrær. Nåletrær skjæres ikke, men det går an å fjerne noen greiner fra treet. Pass på at treets form ikke ødelegges.

Når skal vi plante busker?

Det samme gjelder for busker som for trær: de bør plantes når de er uten blader. Vintergrønne busker bør du plante om våren eller høsten når de har liten fordampning. Helst bør vintergrønne planter bare plantes som karplante eller klumpplante. Busker som står i potter, karplanter, kan plantes hele vekstsesongen. Vanligvis vil busker tåle planting bedre enn trær, men det er variasjon mellom ulike planteslag.

Busker bør ha minst 40 cm med vekstjord. Helst bør det være 50-60 cm. Gode næringsforhold i løsmassene vil gjøre at buskene raskere kommer i god vekst.

Sørg for at det er skikkelige plantehull til røttene. Legg gjerne god vekstjord rundt røttene. I noen tilfeller kan vokseplassen være så tett at det trengs drenering av plantehullene for at røttene ikke skal drukne. Tråkk forsiktig etter at du har fylt jord rundt røttene og vann rikelig etter plantingen.

Roser bør du plante med podestedet (der hvor den foredlete delen av rosen er podet inn) om lag 10 cm under bakkenivå.

Stell

Godt stell de første årene etter planting er avgjørende for god og rask vekst hos buskene. Overgjødsling med fullgjødsel om våren (en neve gjødsel spredt under hver busk) og eventuelt gjødsling med kalksalpeter om sommeren er bra. Naturgjødsel kan du gjerne bruke. Vokser buskene godt, kan gjødslingen reduseres. For å få god overvintring bør plantene avslutte veksten i tide om høsten. Du kan bidra til dette ved ikke å gjødsle om sensommeren og høsten.

Skjæring

Skjæring ved planting er ikke helt nødvendig. Busker med stort rotnett greier omplanting godt. Du kan heller beskjære buskene året etter, hvis de har fått mye nakne greiner uten blad eller skudd. Busker kjøpt som karplanter har ikke behov for skjæring ved planting. Vintergrønne busker beskjæres heller ikke.

Verktøy og redskap

Å bruke riktig verktøy gjør arbeidet lettere. At spader, hakker og beskjæringssakser er skarpe er en forutsetning.