Planting av stauder og blomsterløk

Planting av stauder og blomsterløk

Stauder og løk er noe av det vanligste og mest populære i norske hager, fordi det er planter med vakre blomster som kommer igjen og igjen. Med god planlegging kan man ha en blomstrende hage fra tidlig vår til sen høst, men aller først må plantene og løken komme i jorda….

 Når skal vi plante stauder?                                                                                                        

Vår og høst er de beste periodene for planting av stauder, men stauder som vokser i potter når de kjøpes kan plantes hele sommeren.

Hvor mye jord?

Staudenes krav til jorddybde er svært forskjellige. Fjellhagestauder kan greie seg med minimalt med jord, mens mer krevende store stauder kanskje har behov for opptil 40-50 cm jord. De fleste stauder får best utvikling når du gjødsler godt.

Pass på ved planting  

Ved plantingen er det viktig at du sørger for god kontakt mellom røttene og jorda. Er det tørt, så vann plantene daglig til de begynner å vokse igjen. Da har plantene fått rotet seg.

Stell  

Mange stauder setter pris på å bli delt og plantet om når de har stått mange år på samme sted. Hvis blomstringen blir dårligere og plantene ikke trives, kan du ofte få dem godt i gang igjen med en deling og omplanting. Du bør gjødsle godt om våren med fullgjødsel, det vil gi god utvikling hos plantene. Overgjødsling med kalksalpeter noen ganger om sommeren kan være bra.

Noen planter å begynne med  

Hvis du ikke har dyrket planter før, så prøv med de vanligste og villigste staudene først og utvid etter hvert. Det finnes en mengde stauder som kan brukes i hagen. Det viktigste er at du velger planter som liker de vokseforholdene du har, og som gir de farger, høyde, blomstringstid osv., som du setter pris på.

24.02.2016staude

Legging av blomsterløk og -knoller    

Blomsterløk har mange flotte farger og de fleste er villige og lette å få til. Mange arter er verdifulle på grunn av sin tidlige blomstring, og mange kan brukes til snitt

Leggetid    

Den mest vanlige leggetiden for løk er mellom 15. september og 15. oktober. Det går an å legge løk seinere også, men da må du sørge for å dekke plantestedet med for eksempel lauv slik at løkene ikke fryser. Løk som har stått mange år på et sted, kan du med fordel ta opp og plante med større avstand. Løkene kan tas opp når bladverket har visnet og legges tørt og kjølig fram til høsten.

 

Jord og gjødsling    

Du må̊ ha god matjord for krevende blomsterløk som for eksempel tulipaner. Det finnes også løk som trenger minimalt med stell og som har små krav til jord (f.eks. perleblomst, krokus og blåstjerne). Gjødsel i direkte kontakt med løk eller blader kan gi skader. Overgjødsling med kalksalpeter tidlig på våren er nødvendig for å gi god utvikling og blomstring.

Legging        

Sørg for at løkene blir liggende i riktig plantedybde, dette står avmerket på pakken. De bør legges slik at det er løs og god jord under dem. Blomsterløk kan du gjerne legge under busker og trær som er lauvfellende. Løkene vil blomstre ferdig før det kommer blader på buskene. Noen løker kan også vokse i gras, men da må du huske å ikke slå plenen før bladene til løkplantene har visnet ned.

Stell      

De fleste blomsterløk vil gi best blomstring og utvikle seg fint når de får godt med vann og gjødsel etter avblomstring. Du må ikke fjerne bladene før de har visnet. Blomsterløk kan gjerne stå fra år til år på samme sted.

24.02.2016snøklokker