Rygge og Moss hagelag

- en lokalavdeling av Hageselskapet, nordvest i frodige Østfold

intro4

Her finner du Rygge og Moss hagelags hjemmeside.      Her finner du oss på Facebook 

Våre to kommuner ligger innenfor klimasonene 2-4, med områder både nord og sør for den interessante grensesonen ‘limes’ (Norrlandsgränsen). Rygge og Moss er vedtatt sammenslått på kommunenivå, ikke bare som hagelag.  Inntil videre kan du lese mer om Rygge kommune her, og om Moss kommune her

Nyheter

Kontakter

Funksjon Navn Epost Telefon
Leder Trine Waaktaar trinewa@online.no
Nestleder Per Hallgren ph@viken.skog.no 913 87 504
Sekretær Arild Pettersen apett34@gmail.com
Kasserer Anne Kirsti Nygård titti.nygard@gmail.com