Sogn hagelag

Sogn hagelag

Det er for tiden ingen aktivitet i Sogn hagelag. Kontakt administrasjonen for å finne ditt nærmeste hagelag med et medlemstilbud.

Ønsker du å starte opp et hagelag i ditt lokalmiljø?

Vi kan vi tilby en egen «startpakke» og praktisk hjelp for å komme i gang med lagsarbeidet. Ta kontakt med organisasjonssjef Tron Hirsti for nærmere informasjon.

Kontaktinformasjon: Tlf 94 00 93 01. post@hageselskapet.no

 

Kontakter

Funksjon Navn Epost Telefon