Lillehammer hagelag

Lillehammer hagelag

Aktiviteter

Kontakter

Funksjon Navn Epost Telefon
Sekretær Anne Sperstad Jacobsen annejac2@online.no 97157971
Kasserer Ingvild Sigstad Begg ing-begg@online.no 48171990
Styremedlem Karen Jensen 97052707
Varamedlem Unni og Einar Rindal eureca@bbnett.no 91186116
Leder Morten Rud-Johansen mortejo3@online.no 95806669
Styremedlem Jens Erik Klæva jklaeva@gmail.com 98029614
Varamedlem Kari Huuse kari.huuse@hunderfossen.no 93449544